Δημιουργία
και μεθόδευση χρήσης
των
QR Codes

Οι QR Codes αποτελούν έναν εναλλακτικό και εύκολο τρόπο, ώστε οι χρήστες μέσω του Smartphone τους, αλλά και άλλων συσκευών (Barcode Readers), να συλλέγουν και να παρακολουθούν, πληροφορίες και δεδομένα.

mybizQR.com

Αξιοποίηση των QR codes, από την Επιχείρησή σας.

Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε διεξοδικά και αποδοτικά τους QR codes στην επιχείρησή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα και σύντομα θα σας ενημερώσουμε για αυτό που σας ενδιαφέρει.

Άρθρα και Οδηγίες

Γνωρίστε, περισσότερο τους QR codes. Επιλέξετε, αυτόν που χρειάζεστε.

Τύποι Κωδικών QR και Γενικές Πληροφορίες.

Μάθετε για τους Στατικούς, QR codes, για τους Δυναμικούς QR codes και δημιουργήστε QR codes με Λογότυπο. Άρθρα που θα σας βοηθήσουν στη σωστή επιλογή ενός ή περισσότερων QR code για Προσωπική η Επαγγελματική χρήση.

Οδηγίες σχετικά με τη Δημιουργία τους

Σημεία που χρειάζονται προσοχή, πριν και κατά τη δημιουργία τους. Τι πληροφορίες μπορούμε να μοιράσουμε και διάφορα Tips ! Σας παρουσιάζουμε, οδηγίες για την δημιουργία και εκμετάλλευση των QR codes, από την επιχείρησή σας, είτε για προσωπική σας χρήση.

Οδηγίες σχετικά με τη Χρήση τους

Σας παρουσιάζουμε, άρθρα για τον τρόπο ανάγνωσης των QR codes, για την αποθήκευση της πληροφορίας που λαμβάνουμε και πολλά άρθρα για την χρήση τους.

Μάθετε περισσότερα, για τους QR codes.  Δημιουργήστε τους και χρησιμοποιήστε τους, χωρίς καθόλου κόστος! Ενημερωθήτε μέσα από πολλά άρθρα, που διαρκώς προσθέτουμε!
Κάνετε κλικ εδώ

Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία, σχετική με το αντικείμενό μας.

Επικοινωνία με topwebsite.gr
Πληροφορίες για Μεθόδευση και Χρήση QRcode

Επικοινωνία με topwebsite.gr
Πληροφορίες για Σχεδιασμό eShop

Επικοινωνία με topwebsite.gr
Πληροφορίες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Ιστοσελίδας, NewsLetter ή SEO

Επικοινωνία με topwebsite.gr
Πληροφορίες για Εικονικό Περιοδικό

Επικοινωνία με topwebsite.gr